Privaatsus ja turvalisus

Me töötleme kõiki kliendi isikuandmeid vastavalt Krediidiasutuste seadusele ja tagame, et Sinu andmed ei satu Sinu loata kolmandate isikute valdusesse.

TURVALINE ÜHENDUS
ilaen.ee kasutab HTTPS ühendust, mis tähendab, et Sinu arvutiühendus meie süsteemiga on krüpteeritud. Roheline tabalukukujutisega internetibrauseri aadressiväli viitab ohutule ühendusele. Sertifikaadi audentsuse kontrollimiseks vajuta tabaluku kujutisele.

INFORMATSIOONI KOGUMINE JA COOKIE’D
ilaen.ee kasutab külastajate kohta statistika pidamiseks ja veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks cookie’sid. Me ei kasuta cookie’sid isikliku informatsiooni salvestamiseks.

Cookie on väike tekstifail, mis salvestatakse Sinu brauseris. Cookie’d võivad olla kas alalised või ajutised. Ajutine cookie kaob automaatselt, kui Sa oma brauseri sulged. Alaline cookie säilib teie arvutis pikema aja vältel. Kui Sa ei soovi oma arvutis cookie’sid salvestada, võid brauseri seadistada nii, et see keelaks automaatselt cookie’de salvestuse või informeerib Sind alati, kui mõni veebilehekülg soovib cookie salvestada