Blogi

7 erinevat laenuliiki thumbnail

7 erinevat laenuliiki

Tänapäeval pakutakse väga palju erinevaid finantsteenuseid. Üheks finantsteenuseks on laen, mis on aegade jooksul leidnud endale erinevaid kujusid läbi mitmetahuliste funktsioonide. Alljärgnevalt on lühemas võtmes tutvustatud seitset erinevat laenuliiki, mida pakutakse Eesti turul.

1. Kiirlaen
Kiirlaen on selline laenuliik, mille puhul pole vaja eraldi tagatist ning mõnel pool ka ei küsita Su sissetulekute kohta, kui nii eraldi pole märgitud. Olgu öeldud, et laen on kohustus ning sellega tuleb arvestada ja parima pakkumise saamiseks on meie lehel võimalik erinevaid laenupakkujaid võrrelda. Kiirlaen, nagu nimi isegi ütleb, on laenuliik, mida on võimalik kiiresti kätte saada ning sel on lühike tagasimakseperiood tavaliselt, kuigi ka need võivad erinevad vastavalt laenuandjatele. Laenu võttes tuleb arvestada laenu kogu kulukuse määraga ehk intressile lisandub tavaliselt ka lepingutasu või teenustasu.

2. Väikelaen
Väikelaenude puhul saame üldiselt rääkida tarbimislaenude erikategooriast, mis on ilma tagatiseta antav fikseeritud summa. Väikelaenusid on tarbijate poolt kasutatud peamiselt väiksemate kulude katteks nagu reisid, korteriremont jpm. Väikelaenude peamiseks eeliseks nagu kiirlaenugi puhul on võimalik saada seda suhteliselt kiiresti. Rääkides erisustest kiirlaenu osas, siis on see põhiliselt tagasimakseperioodis ehk väikelaenude summad on kiirlaenudest suuremad ning seega on ka tagasimakseperiood pikem. Väikelaenude puhul võivad laenusummad ulatuda umbes 10 000 euroni, vastavalt ettevõttele.

3. Tagatiseta laen
Tagatiseta laenu mõte saab selgeks juba jällegi nimest ning tähendab siis seda, et laenu võtmisel ei nõuta täiendavat tagatist. Tagatiseta laenude puhul saame rääkida peamiselt väiksematest summadest, kuna risk laenuandjate jaoks on keskmisest kõrgem. Tagatiseta laenu puhul tuleks eristada laenuandjaid, kes laenavad sissetuleku alusel või ilma igasuguse tagatiseta. Tagatiseta laenu on otstarbekas võtta, kui on satutud möödapääsmatute olukordade küüsi nagu näiteks katki läinud pesumasin jms. Laenu menetlemise külg on sarnane väikelaenule ehk laenuotsustusmenetlus käib kiiresti. Peamiseks eeliseks kiirlaenu ees on pikem tagasimakse periood, aga see võib ka sõltuda erinevatest laenuettevõtetest

4. Kinnisvaralaen
Kinnisvaralaen on laenutoode, mida kasutatakse elamise ostmiseks või situatsioonis, kus vana elamine on veel müümata ning soov uus osta. Tihtipeale kasutatakse kinnisvaralaenu ka ettevõtetes stardikapitali saamiseks või muude vahendite kasvatamiseks. Ühe näitena võib kinnisvaralaenu puhul käsitleda teguviisi, kus enne maja müümist kinnisvaralaenuga maja väljast korda tehti ning läbi selle hiljem suuremas mahus raha tagasi teeniti. Kinnisvaralaenude puhul räägime ka pikemast tagasimakseperioodist, mis võivad ulatuda kuni 40 aastani. Kinnisvaralaenu tagasimaksmisel on erienvaid võimalusi, vastavalt kokkuleppele laenuandjaga. Peamiselt pakutakse kas fikseeritud põhiosaga või klassikalise tagasimaksegraafikuga võimalusi. Kinnisvaralaenu võtmisel võib kaasneda ka muid kulusid nagu kinnisvara kindlustamine, hindamisakti läbi viimine, notaritasud jne.

5. Autolaen
Autolaenu on jaotatud kaheks, kus ühe küljena on laenu võtmine auto tagatisel ning teisest aspektist on võimalik uue sõiduki soetamiseks võimalik finantseerida vana autoga. Autolaenu puhul on oluline teada, et tavaliselt antakse laenu ainult mingis osas auto turuväärtusest, lisaks vaadatakse ka auto üldist seisukorda. Mitmed ettevõtted võimaldavad laenuvõtjal ka autot edasi kasutada vastavalt kokkuleppele. Põhiline on asjaolu, et laenuandjal on õigus võtta auto ära, kui ei täideta lepingust tulenevaid kohustusi. Autolaenude tagatiseks sobivad ka muud sõidukid nagu mootorrattad, traktorid, veoautod jne. Palju kasutatakse autolaenu juhul, kui tahetakse autot müüa ning võetakse laenu ja hiljem, auto müümisel makstakse laen tagasi.
6. Tarbimislaen
Tarbimislaenude puhul on võimalik täheldada madalamat krediidi kulukuse määra kui kiirlaenude puhul, kuna summad on ka suuremad ning tagasimakseperioodidki võivad pikemad olla kui kiirlaenudel. Sellegipoolest on tarbimislaenude intress kõrgem kinnisvaralaenudest. Tarbimislaenud võivad jääda umbes 500 kuni 5000€ ulatusse. Tarbimislaenud tavaliselt ei vaja ka eraldi tagatist, piisab sissetuleku tõestamisest miinimumpalga piires. Tarbimislaen on tavaliselt vaba otstarbega ehk võid kasutada seda milleks iganes.

7. Õppelaen
Õppelaen on laen, mille mõte seisneb üliõpilaste õppimiskulude katmisel. Olgu selleks siis õppemaks, uus arvuti või elamine ühiselamus. Õppelaenu on võimalik saada kõikidel üliõpilastel, kes õpivad täiskoormusega. Õppelaenu suuruseks on viimase seisuga 1917€. Õppelaenu puhul on vaja käendajaid, kelleks tavaliselt on pereliikmed ehk siis tekib vastutus viimaste ees. Suhteliselt odavale laenule ning kergele kättesaadavusele alternatiivina tasuks mõtelda, kas laenu on ikkagi vaja võtta ehk on muid võimalusi hakkama saamiseks. Õppelaen ei ole riigipoolne toetus vaid laen, mis on vaja tagasi maksta!